Những hạng mục sản phẩm gia công cnc

Thép tấm đột lỗ CNC Laser

Thép tấm chặt – chấn – uốn

Sản phẩm kèo thép – Bản mã

Gia công chỏm cầu – côn – nón

Gia công trang trí thép và vật tư inox

Gia công và Thiết kế theo bản vẽ

Sản phẩm của thép kim đồng